دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه

اگر در دانشگاه حضور دارید تنها لینک انتهای صفحه (کتابخانه دیجیتال( را کلیک فرمایید. در غیر این صورت برای دسترسی از خارج از دانشگاه مطالب ذیل را مطالعه نمایید:

 

     - برای دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه می بایست ابتدا از طریق کانکشن ذیل به شبکه دانشگاه متصل شوید:

 

مشاهده فایل راهنمای تصویری نحوه اتصال به شبکه دانشگاه 
 

لینک دانلود VPN Connection:(پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید)
 

پس از اتصال به شبکه دانشگاه، لینک ذیل را جهت دسترسی به کتتابخانه دیجیتال کلیک فرمایید: