آیین نامه و فرم های مسابقات

خلاصه آیین نامه شرکت در مسابقات علمی و پژوهشی دانشجویی مطابق بخشنامه  شماره 456329/81 مورخ 91/12/22

 1. تیم دانشجویی :
 • حداکثر 6 نفر ( جهت هماهنگی بیشتر و صرفه­ جویی هزینه­ا).
 • شرایط اعضاء: دانشجوی مشغول به تحصیل و یا فارغ­التحصیل  از واحد دماوند یا سایر مراکز دانشگاهی.
 • تشکیلات گروه : 1- سرپرست از اعضای هیات علمی ، 2- یکی از دانشجویان به عنوان مسئول هماهنگی ، 3- سایر اعضاء.
 • نام تیم : متناسب با شئونات اخلاقی عرفی و اسلامی ، متناسب با مسابقه ، متناسب با نام واحد ( درصورت وجود چند تیم در مسابقه از یک واحد نام اصلی آنها مشابه و تفاوت در پسوند باشد.).
 • پوشش تیم: استفاده از لباس متحد­الشکل با رعایت شئونات و هویت دانشگاه.
 • تبلیغات: با رعایت موارد فوق استفاده از آرم دانشگاه و تبلیغات با همدیگر بلامانع است.
 1. استاد راهنما:
 • رشته تحصیلی متناسب با نوع مسابقه و یا نزدیک به مسابقه.
 • درصورت نیاز به بیش از یک استاد راهنما با اخذ مجوز لازم یکی از اساتید به عنوان استاد راهنما اول و دیگری دوم  خواهد بود.
 • وظایف استاد راهنما:
 • انجام کلیه امور مربوط به نوشتن پروپوزال و تحویل به مسئول ارتباط با صنعت جهت تصویب.
 • انجام کلیه امور مربوط به اعزام به مسابقات اعم از هماهنگی ها با مسئولین ذیربط و حضور در مسابقه مذکور.
 • همراهی گروه در طول انجام فعالیت مقدماتی.
 • بررسی نقاط ضعف و قوت تیم در هردوره  از مسابقات و رفع آن.
 • انجام کلیه امورمربوط به  هماهنگی با مسئولان برگزاری مسابقه مثل مصاحبه، تمهیدات ایمنی.
 • پیگیری امور مالی مسابقه طبق ضوابط دانشگاه و دریافت تنخواه در زمان برگزاری مسابقه.
 • پیگیری مربوط به بیمه، روادید، گذر نامه و رضایت نامه از ولی دانشجویان در مسابقات خارجی.
 • حمایت مالی و تشویق استاد راهنما: در صورت همکاری اجرایی و علمی مداوم استاد راهنما در مراحل مقدماتی و نیز همراهی تیم در زمان برگزاری مسابقات مطابق بخشنامه شماره 456329/81 مورخ 91/12/22 انجام می­گردد.
 1. نحوه تکمیل فرم ( پروپوزال )
 • اخذ فرم­های شرکت در مسابقات ( شماره یک برای مسابقات داخلی و خارجی ( شماره1 داخلی و شماره 2 برای مسابقات خارجی ) از سایت دانشگاه درگاه ارتباط با صنعت  به همراه فرم جدول هزینه­ها.
 • تکمیل فرم بطور کامل و امضاء توسط مسئول هماهنگی و استاد راهنما (حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات)
 • تحویل فرم مربوطه و فایل آن به دفتر ارتباط با صنعت.
 • بررسی در دفتر ارتباط با صنعت از نظر ساختاری و رعایت موارد بخشنامه و ارجاع به داور یا داوران ( بسته به مبلغ درخواستی و درجه واحد ) جهت داوری.
 • درصورت تایید داوری و یا کمیته مسابقات واحد، طرح در شورای پژوهشی واحد جهت بررسی و تایید مطرح می­شود.
 • در صورت تایید در شورای پژوهشی جهت اخذ مجوز لازم، پروپوزال به سازمان مرکزی ارسال می­گردد.
 1. شروع فعالیت تیم :
 • ثبت نام تیم در سایت مسابقات پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی.
 • اعلام برنامه و ساعات کار در آزمایشگاه و کارگاه واحد طی درخواست کتبی از سرپرست تیم به حوزه پژوهش و فناوریجهت هماهنگی با بخشهای ذیربط.
 •  فعالیت تیم با با هماهنگی مسئولین آزمایشگاهها و کارگا­ههای مربوطه و رعایت قوانین اداری و حضور سرپرست به طور کامل، بلا مانع می­باشد.
 • در صورت نیاز به فعالیت در بعد از ساعت اداری با درخواست کتبی سرپرست تیم و پیگیری مسئول هماهنگی جهت اخذ مجوز لازم بلامانع می­باشد.
 • رعایت شئونات اخلاقی و اداری و حفظ و نگهداری لوازم کارگاهی و آزمایشگاهی ورعایت نظافت  و ایمنی در طول فعالیت ضروری می­باشد و در صورت ایجاد هرگونه مشکل مسئولیت کامل آن به عهده سرپرست تیم می باشد.
 • ورود افراد متفرقه ( غیر از اعضای ) تیم به آزمایشگاه غیر مجاز بوده و در صورت نیاز با درخواست سرپرست تیم قابل بررسی می باشد.

دانلود فرم های مربوطه

1) فرم 1شرکت در مسابقات داخلی

2)فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجی

3 )فرم شماره 3

4) فرم شماره  4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجی

5) فرم شماره 5 برگه داوری