طرح های پژوهشی

 

  اساتید محترم هیات علمی واحد

مراحل اخذ طرح پژوهشی :
جهت تکمیل پروپوزال طرح خواهشمند است  ابتدا  ، بخشنامه 31304/70 مورخ 19/5/94 را مطالعه نموده (بخشنامه طرح های پژوهشی ) و برنامه چشم انداز  خود را به دفتر امور پژوهشی تحویل نمایید و پس از مصوب شدن در شورای پژوهش و فناوری واحد خواهشمند است فرم های   پروپوزال (فرم پروپوزال)، فرم الف (فرم الف) و جلد پروپوزال (فرم جلد پروپوزال فرم رویکرد چاپ کتاب را تکمیل  نمایید .

 

در خصوص طرحهای پژوهشی که طبق ماده 4 بخشنامه فوق مرجع تصویب کننده آن سازمان مرکزی (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه  ) ، می باشد فرم رزومه طرح سازمان(فرم رزومه) هم تکمیل گردد .

 

خواهشمند است ، فرمهای تکمیل شده به آدرس الکترونیکی   pazhohesh90@yahoo.com  ارسال گردد .

 

لازم به ذکر است فرم های نمونه تکمیل شده (فرم های نمونه)، برنامه زمانی وجدول 6 به عنوان نمونه موجود می باشد .
مراحل تسویه طرح پژوهشی :

 

لازم به ذکر است جهت تسویه طرح پژوهشی  ، سخنرانی نتیجه طرح  ، با هماهنگی تاریخ برگزاری با دفتر امور پژوهشی  با شماره تماس 02176301225-35 داخلی  2232  (جنبشی) برگزار گردیده و فرم سخنرانی طرح پژوهشی نیز تکمیل و تحویل گردد.(بخشنامه و فرم سخنرانی طرح پژوهشی (

 

 درتحویل گزارش نهایی به صورت گالینگور در چهار نسخه به همراه سه نسخه cd  بصورت فایل pdf خواهشمند است با فایل تدوین گزارش نهایی تطبیق داده شود(تدوین گزارش نهایی) ،  همچنین قرار دادن منشور اخلاق پژوهشی  (منشور اخلاقی )در صفحات اول گزارش ضروری است .

 

خواهشمند است جهت ارائه  تعهدات طرح پژوهشی ( مقالات ) ، به لیست نشریات جعلی و فهرست بلک لیست در صفحه اصلی دفتر امور پژوهشی توجه گردد و همچنین فرمت  نوشتاری وابستگی به دانشگاه  طبق بخشنامه رعایت گردد.

 

باتشکر   دفتر امور پژوهشی