خدمات اداره فناوری اطلاعات

 

خدمات این مرکز در حال حاضر عبارتند از :

فراهم آوردن بسترهای لازم ارتباطی با شبکه جهانی اینترنت از طریق وایرلس

 ارائه سرویس اینترنت به اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد

 خدمات آموزشی و دانشجویی ( ثبت نام ، اطلاع رسانی ، پرداخت الکترونیکی ، درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ، رزرو غذا و ...

 ایجاد پست الکترونیک برای اساتید

 ایجاد وب سایت جدید دانشگاه به تعداد 7 زیردامنه مختلف جهت کلیه معاونت ها

 ایجاد ارتباط فیبرنوری بین ساختمان های دانشگاه

 اتوماسیون آموزش نیروی انسانی

 ایجاد ، مدیریت و ساماندهی شبکه دانشگاه

 پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های دانشگاه