خدمات اداره فناوری اطلاعات

 خدمات این مرکز در حال حاضر عبارتند از :

 

  •  فراهم آوردن بسترهای لازم ارتباطی با شبکه جهانی اینترنت از طریق وایرلس 
  •  ارائه سرویس اینترنت به اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد
  •  خدمات آموزشی و دانشجویی ( ثبت نام ، اطلاع رسانی ، پرداخت الکترونیکی ، درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ، رزرو غذا و ... )
  •  ایجاد پست الکترونیک برای اساتید
  •  ایجاد وب سایت جدید دانشگاه به تعداد 7 زیردامنه مختلف جهت کلیه معاونت ها
  •  ایجاد ارتباط فیبرنوری بین ساختمان های دانشگاه
  •  اتوماسیون آموزش نیروی انسانی
  •  ایجاد ، مدیریت و ساماندهی شبکه دانشگاه
  •  پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های دانشگاه