عضویت

جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند ابتدا باید بر روی لینک زیر کلیک کرده و فرم مربوط به عضویت را پر نمایید:

                           


سپس نسبت به تحویل اصل مدارک به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان در محل ساختمان مجتمع یک طبقه همکف مراجعه نمایید