مراحل خرید دستگاه های آزمایشگاهی

۰۲ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۹ کد : ۲۲۸۵ تازه های حوزه پژوهش
تعداد بازدید:۲۹۰۳

1- ارائه درخواست سیستمی از سوی مدیر گروه مربوطه به معاونت پژوهش و فناوری واحد. در نامه درخواست خرید مدیر گروه مربوطه می بایست مشخصات فنی دستگاه به صورت کامل ذکر گردد. 2- اعلام نظر معاونت پژوهش و فناوری واحد ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری و ارجاع به مدیر پژوهش و فناوری واحد 3- ارجاع به کارشناس مربوطه ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری توسط مدیر پژوهش و فناوری واحد 4- بررسی تکراری بودن یا تکراری نبودن دستگاه توسط کارشناس مربوطه ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری. در صورت نیاز به ارائه توضیحات از سوی مدیر گروه مربوطه، جلسه ای با حضور مدیر پژوهش و فناوری واحد، مدیر گروه و کارشناس مربوطه ظرف حداکثر یک هفته کاری پس از ارجاع درخواست به کارشناس مربوطه برگزار و مراتب درخواست مورد بررسی و اعلام نظر قرار می گیرد (جمعاً حداکثر 10 روز کاری) 5- در صورت تأیید خرید در حوزه پژوهش؛ ارسال نامه درخواست خرید و ارسال درخواست خرید سیستمی از سوی کارشناس مربوطه به مدیر پژوهش و فناوری واحد ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری

 6- ارجاع نامه درخواست خرید به معاونت پژوهش و فناوری واحد 7- ارجاع به معاونت اداری و مالی واحد.

7- پس از ارجاع به حوزه معاونت اداری و مالی، استعلام های مربوطه در صورت نیاز ظرف حداکثر یک هفته کاری اخذ می گردد. چنانچه نیاز به اخذ مجوز فنی از سازمان باشد زمان سه ماهه مورد نیاز خواهد بود.

8- پس از اخذ مجوزهای لازم خرید دستگاه از طریق اداره تدارکات واحد انجام می گیرد.

- بنابراین از زمان ارائه درخواست خرید از سوی مدیر گروه مربوطه مدت زمان مورد نیاز برای خرید دستگاه بین یک ماه (عدم نیاز به مجوز فنی سازمان) تا چهار ماه (نیاز به مجوز فنی سازمان) خواهد بود.

- مدیر گروه مربوطه در مشخصات فنی می تواند شرکت ها و برندهای مورد نظر خود را مطرح نماید.

- اداره تدارکات واحد موظف است بر اساس مشخصات فنی ارائه شده از سوی مدیر گروه عمل نماید.

- رعایت کلیه قوانین اداری و مالی اعم از نحوه اخذ استعلام ها و پیش فاکتورها و نحوه پرداخت بر عهده حوزه معاونت اداری و مالی می باشد و حوزه پژوهش و فناوری حق هیچگونه دخالت در امور اداری و مالی را نداشته و پاسخگویی در این زمینه بر عهده حوزه معاونت اداری و مالی می باشد. حوزه پژوهش و فناوری ملزم به رعایت قوانین و بخشنامه های پژوهشی سازمان می باشد.

- در صورت نیاز به همکاری کارشناس آزمایشگاه با اداره تدارکات در مراحل خرید مانند بازدید از شرکت های منتخب و در صورت امکان بازدید از کارخانه شرکت ها، این امر با موافقت مدیر حوزه پژوهش واحد و تأیید توسط مدیر اداری واحد بلامانع است.


نظر شما :