راهنمای دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ نموده اند.

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۵ کد : ۱۵۱۷ تازه های حوزه پژوهش
تعداد بازدید:۳۱۸۴

 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند پس از اخذ واحد کار آموزی حداکثر دو هفته فرصت دارند تا مراحل زیر را انجام دهند. 

1-  اخذ واحد کار آموزی

2-  مراجعه به استاد مربوطه، تایین محل کار آموزی و تایید و تکمیل فرم های مربوطه (فرم یک)

3-  مراجعه به کارشناس آموزش گروه مربوطه و تایید واحد کار آموزی(فرم یک)

4-  مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت (واقع در طبقه دوم ساختمان اداری)

5-  دریافت معرفی نامه تایید شده از دفتر مذکور پس از 48 ساعت کاری

6-  مراجعه به محل کارآموزی جهت شروع دوره کار آموزی

7-  تکمیل فرم ها پس از اتمام کار آموزی و مهر فرم های مربوطه توسط سرپرست و اخذ نامه تاییدیه از محل کار آموزی مبنی بر طی دوره با ذکر تاریخ شروع و پایان و میزان ساعت طی شده

8-  تحویل فرم ها به استاد مربوطه جهت ثبت نمره (نکته مهم: ثبت نمره فقط توسط استاد صورت میگیرد و از سایر قسمت ها قابل پیگیری نمی باشد.)

9-  تحویل یک نسخه از نامه تاییدیه به همراه یک CD گزارش کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت.

 

دانلود فرم های کارآموزی


( ۲ )

نظر شما :