دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
3فاطمهموسویامور پژوهشی2231
5امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت2230
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
9میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
17وحیدفارابی خانقاهمسئول ازمایشگاه برق2721
12مهدیهنادریمسئول امور پایان نامه ها2419
1خانمملکیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2241
6اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
8امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
10سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2238
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸