دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلیتلفن
1فاطمهفاتحیمسئول دفتر معاونت پژوهشی233476301193/76301225-28
2مهدیهنادریمدیر پژوهش و فناوری224376301225-29
3محمد رضاحاج علی اکبریریئس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-29
4حمید رضااحمد آقاییدفتر ارتباط با صنعت231776301225-29
5اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-29
6ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-29
7محمدفضلیمسئول امور پایان نامه ها241976301225-29
8مجتبیبخشیکارشناس امور پایان نامه ها241976301225-29
9وحیدفارابی خانقاهمسئول ازمایشگاه برق272176301225-29
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۹