دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
1فاطمهفاتحیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2334
2مهدیهنادریمدیر پژوهش و فناوری2243
3محمد رضاحاج علی اکبریریئس باشگاه پژوهشگران جوان2520
4حمید رضااحمد آقاییدفتر ارتباط با صنعت2317
5اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
6ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه2427
7محمدفضلیمسئول امور پایان نامه ها2419
8مجتبیبخشیکارشناس امور پایان نامه ها2419
9وحیدفارابی خانقاهمسئول ازمایشگاه برق2721
آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۹