اردوی دماوند شناسی و نشست تخصصی نخبگان با ریاست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲
اردوی دماوند شناسی و نشست تخصصی نخبگان با ریاست اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند
اردوی دماوند شناسی و نشست تخصصی نخبگان با ریاست اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند