اطلاعیه مهم:

به منظور تکریم بیشتر دانشجویان و مراجعین محترم سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی زیر راه اندازی گردیده است.